Nordisk


Hotel Radisson SAS - Bryggen, Bergen 17. og 18. februar 1998

Samling av konferansebidrag

***

Om konferansen
Pressemelding
Program
Deltakerliste
«Med forskning på nettet»
«Elektronisk publisering»
Bilder
Information in English

Tema:

Elektronisk publisering ved universiteter og høgskoler
Introduksjon til konferansens tema

Foredragsholder:

Kari Garnes
Bibliotekdirektør ved Universitetsbiblioteket i Bergen

 
Vetenskapelig publicering och kommunikation i nya medier
Artikkel: Publishing and Reviewing in the ETAI
Erik Sandewall
Redaktør for Linköping University Electronic Press. Sverige
 
Scholary electronic publishing
Foredragsnotater
Abstract
Pirkko Eskola
Group Manager,
VTT Information Service, Esbo, Finland
 
On-line access to academic resources
- with a focus on recent developments with postgraduate theses in the UK

Power Point presentasjon
Abstract
Peter Burnhill
Director of Edina and Head of Data Library, Edinburgh, Skottland
Alason Roberts
Bibliographic Services Librarian, Edinburgh University Library, Skottland
 
Electronic publishing at Tilburg University.
New models and new players

Power Point presentasjon
Abstract
Jos Kuijlen
Deputy Librarian,
Tilburg University, Nederland
 
Linköping University Electronic Press
Sammendrag
Abstract
Liselotte Thornell
Kontorsjef, Linköping University Electronic Press, Sverige
 
HUTpubl: Electronic Publishing at the Helsinki University of Technology
Power Point presentasjon
Foredragsnotat
Abstract
Tuija Sonkkila
Systemanalytiker,
Tekniska högskolans bibliotek, Finland
 
Universitetsintern elektronisk publisering sett fra en forskers ståsted
Foredragsnotat
Sammendrag
Knut Fægri
Professor i kjemi, prorektor, Universitetet i Oslo
 
Elektronisk publisering. Trussel eller nye muligheter for vitenskapelige forlag?
Power Point presentasjon
Sammendrag
Abstract
Terje Osmundsen
Administrerende direktør, Universitetsforlaget, Oslo
 
Hva vet vi om informasjons- og kommunikasjonsteknologiens utvikling fremover?
Foredragspresentasjon
Tom Therkildsen
IT-sjef, IT-avdelingen,
Universitetet i Bergen
 
Er bibliotekene klare til å møte utfordringene?
Power Point presentasjon
Sammendrag
Abstract
Ole Husby
Rådgiver, BIBSYS, Trondheim
 
Publisering i den globale forskerlandsby.
Hva blir universitetenes oppgaver?

Power Point presentasjon
Jan Fridthjof Bernt
Professor i rettsvitenskap, rektor, Universitetet i Bergen
 
Opphavsrett og elektronisk publisering
Foredragsnotater
Bengt Hermansen
Underdirektør, Medieavdelingen, Kulturdepartementet
 
Digital publicering nu og i fremtiden.
Perspektiver og problemer

Sammendrag
Abtract
Niels Erik Wille.
Lektor i dansk språk,
Roskilde Universitetscenter, Danmark


Forskningsdokumentasjon ved Universitetsbiblioteket i Bergen - 3. april 1998