SJÖGRENS SYNDROM

Informasjon til pasienter om årsak, symptomer og behandling

Professor Hans-Jacob Haga, Professor Roland Jonsson,
Assistentlege Tore Rygh og Cand.pharm. Tor Rise

Universitetet i Bergen. 1996


Innhold


Professor Hans-Jacob Haga. Revmatologisk avdeling, Haukeland sykehus, Bergen
Professor Roland Jonsson. Broegelmanns forskningslaboratorium og Øre-Nese-Halsavd., Haukeland sykehus, Bergen
Assistentlege Tore Rygh. Medisinsk avdeling, Haukeland sykehus, Bergen
Cand.pharm. Tor Rise. Sykehusapoteket, Regionsykehuset i Tromsø
Utgiver: Apothekerenes Laboratorium AS


Forskningsdokumentasjon ved Universitetsbiblioteket i Bergen
FULLDOK - 10. juni 1997