Hashfunksjoner

for bruk i Digitale Signaturer

Hovedfagsoppgave
Jan Anders Solvik

Institutt for Informatikk
Det matematisk-naturvitenskaplige Fakultet
Universitetet i Bergen
Forside
Forord
Innholdsfortegnelse
Innledning
Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Referanser
Appendiks
Programlistinger

Du kan også få hele oppgaven i postscript (.ps) format.
For hurtigere overføring har jeg også laget to komprimerte varianter:
Hovedoppgave.ps.gz og Hovedopp.zip.


Tilrettelagt for www av Jan Anders Solvik
Forskningsdokumentasjon ved Universitetsbiblioteket i Bergen